Hình ảnh CLB giảm cân herbalife tại viêt nam

Người viết Nhữ Thị Luân Số lượt xem 1896
Giám sát nội dung Nhữ Thị Luân Cập nhật nội dung 23/04/2022

Hình ảnh hoạt động nhóm thành viên herbalife trong 1 lần đi chia sẻ dinh dưỡng tại hồ núi núi cốc thái nguyên

Huấn luyện nhóm Herbalife BizMind tại Hồ Núi Cốc Thái Nguyên

Bắt đầu bằng lời khai mạc của anh Đặng Xuân Viêm, một người anh, một người rất nhiệt tình hỗ trợ hệ thống.

Những thành viên mới cũng rất vui vẻ hưởng ứng.

Chụp ảnh kỷ niệm Offsite lần 2 của nhóm Herbalife-Bizmind

Những Giám Sát Viên mới nhất trong hệ thống Phạm Ngọc Thanh.

Nguồn :tapdoanherbalife.com

TOP