Tiến sĩ Pedro Barreda Munoz

Người viết Nhữ Thị Luân Số lượt xem 1538
Giám sát nội dung Nhữ Thị Luân Cập nhật nội dung 13/08/2022

Kể từ năm 1989, Tiến sĩ Pedro Barreda Munoz Tại Chile, một phòng khám tư nhân như một bác sĩ nhi khoa. Trước đó, ông là một trường đại học Công giáo, các trường đại học của Chile và là giáo sư tại Đại học Concepcion. Tiến sĩ Barreda Docencia del Nino cũng đã từng là chủ tịch của Quỹ, các giáo sư Quỹ Quốc gia và các khóa học sau đại học xung quanh. Ông đã viết nhiều bài báo Pediatrics, liên quan đến các mối quan hệ của Omega 3 và trẻ sơ sinh, chế phẩm sinh học và phát triển của y học nhi và như vậy.

Nguồn :Tapdoanherbalife.com

TOP