Cơ sở trồng các thành phần thực vật mới của Herbalife thành lập tạo thêm cơ hội việc làm ở Winston-Salem

Người viết Nhữ Thị Luân Số lượt xem 1022
Giám sát nội dung Nhữ Thị Luân Cập nhật nội dung 13/08/2022

http://www.herbalifespotlight.com/2013/02/new-herbalife-north-carolina-plant/

Herbalife Đổi mới & Sản Xuất (HIM) cơ sở mới ở Winston-Salem, NC, sẽ mở rộng năng lực sản xuất toàn cầu của Herbalife. Đây là một sáng kiến để kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình phát triển của toàn bộ sản phẩm Herbalife, bắt đầu với trồng thành phần thô như đậu nành, mà đi vào sản phẩm Herbalife®, chẳng hạn như công thức 1 bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh Shake Mix .

HIM Winston-Salem là niềm tin tuyệt vời cho Herbalife và các cộng đồng địa phương. Cơ sở mới tăng cường khả năng của Herbalife để cung cấp sản phẩm hàng đầu và nó có nghĩa là hơn 500 việc làm mới trong hoạt động công nghệ cao, sản xuất, đóng gói, kho bãi, kỹ thuật, bảo trì, đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng, quản lý, nguồn nhân lực , công nghệ thông tin, nghiên cứu và phát triển, cơ sở vật chất, an toàn, an ninh và tài chính, với công suất hoạt động đầy đủ.

Sản phẩm Herbalife® giúp hàng triệu người trên thế giới có được dinh dưỡng cân bằng, và nhân viên Herbalife tự hào về điều đó. Herbalife khuyến khích nhân viên của mình để tìm hiểu về dinh dưỡng và sống khỏe mạnh, cuộc sống hoạt động.

Trong thực tế, Herbalife đã được công nhận vào năm 2008 bởi tạp chí Men’s Fitness để trở thành một nơi lành mạnh để làm việc vì một chương trình chăm sóc sức khỏe công ty sáng tạo, trên trang web trung tâm thể dục và nhân viên tham gia miễn phí vào các sự kiện thể thao công ty tài trợ.

– Có đầu tư dự kiến của Mỹ $ 126,000,000 trong các cơ sở, trang thiết bị và đổi mới

– Dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2014

– Đó là cơ sở sản xuất Herbalife tác lớn nhất cho đến nay, tại 46.000 mét vuông

– Đó là một nhà nghiên cứu, chất lượng và các phòng thí nghiệm phân tích sản phẩm

– Sẽ được trang bị thêm cho phù hợp với tiêu chuẩn Good Manufacturing Practices của Mỹ cho bổ sung chế độ ăn uống và các quy định an toàn thực phẩm áp dụng.

Nguồn :

TOP