Hình ảnh chung về hoạt động clb Herbalife

Người viết Nhữ Thị Luân Số lượt xem 1580
Giám sát nội dung Nhữ Thị Luân Cập nhật nội dung 15/08/2022

Hình ảnh quảng cáo hoạt động nhóm và hình ảnh của Herbalife chụp được trên đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài trong lần đi chia sẻ tại nhà anh Quang Vĩnh Yên


Huấn luyện tại Asean resot ngày 2-3/4/2011

Hình
ảnh quảng cáo của Herbalife chụp được trên đường cao tốc Thăng Long –
Nội Bài trong lần đi chia sẻ tại nhà anh Quang Vĩnh Yên.

Chia sẻ tại nhà anh Quang.

Tại Extravaganza tháng 5 2011 Bangkok Thailand

TS Nguyễn Viết Lượng đào tạo sản phẩm tại nhà anh chị Viêm Hường Hà Nội.

Chia sẻ sản phẩm và cơ hội kinh doanh (HOM) tại Đông anh (định kỳ hàng tuần).
Buổi chia sẻ cảm nhận về kết quả sử dụng sản phẩm và kết quả kinh doanh của thành viên và khách hàng tại Đông Anh.
Bác Phạm Thắng đang chia sẻ kết quả kết quả sau khi sử dụng bộ cơ bản 1 tháng tăng được

Nguồn :tapdoanherbalife.com

TOP